Drenaż limfatyczny

Drenaż limfatyczny, jako jedyna forma terapii, oddziałuje przede wszystkim na naczynia limfatyczne. Jest jedną z najskuteczniejszych metod leczniczych obrzęków limfatycznych. Charakterystyczna funkcja oraz budowa układu limfatycznego determinuje sposób wykonywania zabiegu.

Postępowanie nakierowane jest na stymulację układu limfatycznego, która objawia się pobudzeniem naczyń limfatycznych oraz tworzeniem naczyń pobocznych. Główną przyczyną obrzęku chłonnego jest nadmiar chłonki w przestrzeni śródmiąższowej. Skutkiem tego jest rozpoczęcie procesu stanu zapalnego. Układ nerwowy w odpowiedzi na zaistniałe zapalenie nasila procesy włóknienia, które prowadzą do miejscowego upośledzenia odporności.

Zaistniała patofizjologia objawia się:

  • ograniczeniem ruchomości ze względu na zwiększenie ciężaru kończyn oraz lokalne zwłóknienia,
  • dysproporcją kończyn górnych bądź dolnych,
  • trudniejszym procesem regeneracyjnym ran oraz podatnością na zakażenia,
  • występującymi zaburzeniami o charakterze neurologicznym, jak: zespół uciskowych splotu barkowego, nerwu łokciowego oraz pośrodkowego.

Drenaż limfatyczny