Pinoterapia

Pinoterapia jest polską metodą stworzoną przez dr. Radosława Składowskiego. Należy do terapii odruchowych i jest jedną ze składowych medycyny manualnej opartej na koncepcji pięciu układów regulacyjnych.

Pinoterapia polega na stymulacji odpowiednich miejsc na skórze człowieka za pomocą narzędzi, które pobudzają wybrane ośrodki nerwowe. Dzięki temu układy mięśniowy i więzadłowy przekazują informacje do mózgu, co prowadzi do rozluźnienia napięć oraz zmniejszenia bólu.

Pinoterapia charakteryzuje się specjalnymi narzędziami – pinami i katami. Piny wyróżniają się dwoma typami zakończeń – mogą być płaskie lub spiczaste. Katy przypominają wyglądem tępo zakończone noże. Za pomocą tych narzędzi stosuje się odpowiednie techniki:

  • kierunkowa adaptacja tkankowa (KAT),
  • adaptacja uciskowo-trąca (AUT),
  • tarcie skierowane (TASK),
  • zwieranie polegające na uciskaniu odpowiednich punktów tępo zakończonymi pinami.

Pinoterapia