Terapia stawów skroniowo-żuchwowych

Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) dotyczą ponad 60% populacji. Dolegliwości bólowe szczęki w okolicach uszu podczas jedzenia lub szerokiego otwierania ust, ograniczenie ruchomości lub nadmierna ruchomość, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych są uciążliwe. Część pacjentów próbuje poradzić sobie z problemem korzystając z pomocy chirurga, stosując farmakoterapię bądź szyny relaksacyjne. Skuteczność postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu tej dysfunkcji nie jest powszechnie znana, a wystarczy regularna współpraca z fizjoterapeutą, aby usunąć większość problemów w obrębie SSŻ.

Obszar czaszkowo-żuchwowy jest bardzo złożony, a występujące dolegliwości są wieloskładnikowe i wielowymiarowe. Dlatego podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad oraz ocena kliniczna możliwych anomalii rozwojowych żuchwy, czaszki, szyi oraz pozycji spoczynkowej języka. Ponadto zostanie przeprowadzone badanie funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych, języka oraz przesiewowe badanie odcinka szyjnego kręgosłupa. Następnie pacjent zostanie poddany terapii dostosowanej do jego potrzeb. Podczas zabiegu terapeuta będzie wykonywał techniki mobilizacyjne obejmujące tkanki miękkie i stawy wewnątrz jamy ustnej, żwaczy, w obrębie głowy oraz odcinka szyjnego kręgosłupa. Na koniec pacjent dostanie wskazówki jak postępować, aby nie pogłębiać patologii.

Terapia stawów skroniowo-żuchwowych